دنیای رادیو http://shenidani.mihanblog.com 2018-02-25T04:11:56+01:00 text/html 2008-06-27T21:36:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد http://shenidani.mihanblog.com/post/162 <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#cc9900" size="4"><a href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1150619">افزایش درآمد تبلیغات رادیویی در آسیا</a></font></strong></p> text/html 2008-06-27T05:36:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد بدون شرح http://shenidani.mihanblog.com/post/161 <p align="center"><img style="WIDTH: 442px; HEIGHT: 257px" height="257" hspace="0" src="http://www.gigaimage.com/images/vvnch5smewt6sjiw183.jpg" width="442" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-05-30T06:35:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد شعر محکمه الهی http://shenidani.mihanblog.com/post/160 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">شعر جذاب و شنیدنی محکمه الهی در رادیو شنیدنی</span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><a href="http://shenidani.cast.ir/">پخش زنده</a></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><a href="http://shenidani.cast.ir/files/shenidani/2008-05-30_دادگاه_الهی2.mp3">دانلود صدا</a></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="COLOR: #ff6600; mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">متن شعر در ادامه مطلب</font></font></span></p><p /> text/html 2008-05-28T05:35:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد نقلی از دلدادگی http://shenidani.mihanblog.com/post/159 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img hspace="0" src="http://beheshte1.persiangig.ir/563.jpg" align="baseline" border="0" /></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">برهه های مختلف در طول حیات رادیو سبب شکوفایی های زیادی شده است. نویسندگان تلاش کردند تا با بهره گیری وقایع جاری ترسیمی در حوزه فرهنگ شفاهی داشته باشند. کسانی که جنگ را ندیده اند ، ترسیمهای قابل تری از زخم خوردگان جنگ داشته باشند<span style="mso-spacerun: yes"> </span>واینک شاهد بروز چنین ارتکاباتی هستیم متنی برگرفته از داستانی حقیقی با صیقل قلم نویسنده ایی قابل ، می تواند تاثیر مناسبی بر روی افکاربگذارد اجازه دهید متنی را که به رشته تحریر در آمده و سپس در قالب نمایش به مخاطبان ارایه شده خدمتتان عرضه نمایم .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در خاتمه بی شائبه از نویسنده محترم این اثر برای ارسال این مطلب تشکر و قدردانی می کنم.و خوشحالم که تا این لحظه هزاران مراجعه کننده به مطلب مذکور رجوع کردند. امیدوارم خاطرات بیشتری را به رشته تحریر در آورند .</span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">انشالله<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در خاتمه عرض می شود نگارش دیگری با سبک و سیاق متفاوت برای مخاطبان در</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">محیطی مجزا مهیا شده که اگر علاقمند باشند می توانند مراجعه فرمایند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"><a href="http://ghorl3aty.blogfa.com/">در قربت ابدی</a></span></span></p> text/html 2008-05-23T05:35:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد سخنان پرفسور مولانا http://shenidani.mihanblog.com/post/158 <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">از نخستین جشنواره تولیدات رادیو 9 بهار می گذره ، وقتی که دوره های پیشین را درذهنم مرور کردم . متوجه این موضوع شدم که نگرش حضور شبکه های رادیویی که حالا از یک شبکه به 16 شبکه افزایش پیدا کرده ، فرق کرده است .<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">دیروز رقابت برنامه های تولید شده ملاک بود و امروز حضور رسانه شنیداری کشورمان درجغرافیای ارتباطات ، رادیوی 68 ساله دوره جوانی خود را طی می کند! حالا با حضور قریب <b>60 ارباب رسانه</b> <b><span style="mso-spacerun: yes"> </span>شنیداری</b> در <b>نخستین اجلاس بین المللی رادیو</b> ، می توان مطمئن شد که دوره طلایی رادیو را نه تنها می شود در ایران جستجو کرد بلکه می توان باور داشت که در جهان نیز رادیوی کشورمان بیشتر از بیش به رسمیت شناخته شده است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: ">حضور دیوید اسلی رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه </span><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: ">ABU<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></span></b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: ">به اتفاق مسئولین تاثیر گذار بر افکار عمومی جهان مانند </span><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: ">BBC<span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></span></b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: ">سبب شد تا در این جمع موثر، پرفسور مولا نا نیزحضور یابد و این برای من سعادتی بود . فرصت ایشان<span style="mso-spacerun: yes">  </span>تنگ و من تشنه شنیدن و بالاخره نوبت به سخنرانی ایشان رسید  کوتاه اما اثر گذار، ایشان در خصوص آینده رادیو در جهانِ ارتباطات صحبت کردند ومن سخنانشان را ضبط کردم تا بتوانم با مکتوب کردن آن شما را هم از نکات مهم این سخنرانی مطلع کنم .</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">                                    </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><img style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 280px" height="280" hspace="0" src="http://irapic.com/uploads/1211785380.jpg" width="433" align="baseline" border="0" /></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%">         </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"></span></p></span></font> text/html 2007-11-10T06:41:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد رادیو ممنوعه! http://shenidani.mihanblog.com/post/157 <p align="center"><img style="WIDTH: 360px; HEIGHT: 249px" height="249" hspace="0" src="http://www2.gruene-jugend.de/uploads/pic_podcast_463_full.jpg" width="360" align="baseline" border="0" /></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پادکست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وظیفه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">انتقال</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پیام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ذهن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ساز</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مخاطب</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دارد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وبلاگ</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نوشتاری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">لاین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مقایسه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کنیم،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">روند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">انتشار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">انتقال</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پیام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پردردسر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نظر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اما</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نسبت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رادیو</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ها،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بسیار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ارزان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">قیمتی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شمار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">صبح</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خواب</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برمی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خیزید،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دستگاه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پاد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کامپیوتر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شخصی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">متصل</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کنید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">طور</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خودکار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آخرین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نسخه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پادکست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مورد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">علاقه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شما</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">روی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پاد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">قرار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گیرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">صبحانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">که</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خوردید،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هدفون</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گوش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زنید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وارد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خیابان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شوید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اتوبوس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">انبوهی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">افرادی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">طرف</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هستید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">که</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هدفون</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سفید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گوش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زده</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یکی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آخرین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وضعیت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آب</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هوا</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گوش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دهد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دیگری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گفت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وگو</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">درباره</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آخرین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تحولات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">علمی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دیگری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تحلیل</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وضعیت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سهام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شرکتی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">که</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خریده</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>۲۴</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ساعت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گذشته</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مطلع</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ته</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اتوبوس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پسربچه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدرسه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ای</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">درس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دیروز</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کلاس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مرور</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اما</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وضعیت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شنیداری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اینترنتی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایران،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">امروز</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">چقدر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تصویر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">همخوانی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دارد؟</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پادکست،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">باور</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">عمومی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مخاطبان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسانه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایران،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ممنوعه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شمار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10p text/html 2007-11-03T07:41:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد رادیو های زرد... http://shenidani.mihanblog.com/post/156 <p align="center"><img style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 161px" height="161" hspace="0" src="http://p.horm.org/images/000522_zbqmd_9.jpg" width="246" align="baseline" border="0" /></p><p class="MsoPlainText" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><span lang="FA" style="COLOR: #dddddd; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font size="1">ابراز نظر یكی از مسئولین امر در مورد برخی از شبكه های رادیویی ومطالبی كه در پیا مد این خبر <span style="mso-spacerun: yes"> </span>من رو بر اون داشت تا با اجازه آقای ناظمی ( كارشناس محترم رسانه )، مطلب ایشون رو در درج كنم . <p /></font></span></p><p class="MsoPlainText" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><span lang="FA" style="COLOR: #dddddd; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font size="1">اصل خبر این بود:<p /></font></span></p><p class="MsoPlainText" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p><font size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></span><a href="http://www.fardanews.com/show/?id=37953"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">جوانفکر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>: </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رادیوی شما زرد است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>!</span></a><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="1">...و نقل آقای ناظمی چنین بود :<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><a href="http://maziaran.blogfa.com/post-57.aspx"><span style="COLOR: #ff6600; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">برنامه سازی در رادیو به شیوه نشریات زرد </span></a></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p align="center" /> text/html 2007-11-01T06:41:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد http://shenidani.mihanblog.com/post/155 <p align="center"><img hspace="0" src="http://ashenidani.persiangig.com/copy.GIF" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2007-10-31T05:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد « مصاحبه استاد بنان در برنامه رادیویی گلچین هفته به مناسبت عید سعید فطر» http://shenidani.mihanblog.com/post/154 <font size="2"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "><img hspace="0" src="http://www.harmonytalk.com/images/gh-banan.jpg" align="baseline" border="0" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: ">دوستان خوبم </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "><font size="2">شنیدن صدای دوست از هر نوایی خوش تره برای همین مصاحبه استاد فقید مرحوم بنان رو برای شما علاقمندان در نظر گرفتم . امیدوارم رضایت خاطرتون رو فراهم كنه ، برای دانلود صدای استاد به ادامه مطلب رجوع كنید:</font> </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">&quot;استاد غلامحسین بنان&quot; در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان &quot;زرگنده&quot; (قلهک)،در خانواده ای متمول و صاحب جاه، به دنیا آمد. پدرش &quot;كریم خان بنان الدوله نوری&quot; و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی میرزاركنی (ركن الدله) برادر ناصرالدین شاه یا پسر محمد شاه قاجار بود. از شش سالگی بنا به توصیه استاد &quot;نی داود&quot; به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های مادرش كه پیانو را بسیار خوب می نواخت بهره ها گرفت، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد، مرحوم &quot;میرزا طاهر ضیاءذاكرین رثایی&quot; و سومین استادش مرحوم &quot;ناصرسیف &quot; بوده اند. بنان در سال 1321 خوانندگی را در رادیو آغاز كرد، درآن زمان، شادروان روح الله خالقی مسولیت رادیو را بر عهده داشت، روزی كه بنان با عبدالعلی وزیری جهت امتحان به رادیو می روند در دفتر روح اله خالقی، ابوالحسن صبا هم نشسته بوده، از بنان می خواهند كه برای ایشان قطعه ای بخواند و او « درآمد سه گاه» را آغازمی كند و صبا هم با ویلن او را همراهی می كند. هنوز « درآمد» تمام نشده بود كه خالقی به صبا می گوید:&quot;شما نواختن ویولن را قطع كنید&quot; و به بنان اشاره می كند «گوشه حصار» را بخواند و بنان بدون اندک مكثی ، با چنان مهارت و استادی « درآمد حصار» را می خواند و به «سه گاه» فرود می آید كه روح اله خالقی بی اختیار برخاسته و او را در آغوش گرفته و می بوسد و آینده وی را در هنر آواز درخشان پیش بینی می كند. صدای بنان، بسیار لطیف و شیرین، زیبا و خوش اهنگ بود، كوتاه می خواند ولی درهمین كوتاهی، ذوق و هنر بسیار نهفته است، غلت ها و تحریرهای او چون رشته مروارید غلطانی، به هم پیوسته و مانند آب روان است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /></font> text/html 2007-10-31T04:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد نگاهی به سانسور موسیقی در ایران (I) http://shenidani.mihanblog.com/post/153 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">                     <img hspace="0" src="http://www.8notes.com/pictures/violin/violin5.jpg" align="baseline" border="0" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #b2b2b2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تاریخ مکتوب و اطلاعات در دسترس از موسیقی گذشته‌ی ما آنقدر زیاد نیست که بتوان به کمک آن‌ها دورنمای تاریخی طولانی‌ای از سانسور در موسیقی ترسیم کرد. بر خلاف دیگر هنر‌ها (به ویژه ادبیات) که مسئله‌ی سانسور در آن سابقه‌ی طولانی دارد، به سختی می‌توان از موسیقی نمونه‌هایی آورد، البته این به دلیل عدم سانسور موسیقی در تاریخ نیست بلکه بیشتر به این خاطر است که در این باره کمتر نوشته شده است.</span></p><p /> text/html 2007-10-29T05:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد تاریخ موسیقی راک کلاسیک در رادیو http://shenidani.mihanblog.com/post/152 <p align="center"><img style="WIDTH: 224px; HEIGHT: 114px" height="114" hspace="0" src="http://www.endlesswar.net/SOB/gfx/news/radio_rock.jpg" width="224" align="baseline" border="0" /></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">موسیقی راک کلاسیک در اصل به عنوان یک قالب برای برنامه ریزی ایستگاههای رادیویی به کار  آمد . در واقع از</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">قالب موسیقی راک آلبومی یا </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> AOR - </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">قالبی دیگر برای انتخاب و دسته بندی موسیقی در رادیواستفاده شد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">.  </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> قالب موسیقی راک در ایالات متحده شامل مجموعه ترانه های بسیار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اما محدودی است که از سالهای </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۶۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> تا بیشتر دهه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۸۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> را دربر میگیرد و بیشترین تاکید آن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بر ترانه های بسیار موفق قدیمی تر از هنرمندانی است که به طور کلی به &quot;دوران راک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کلاسیک&quot; مربوط هستند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />                                 </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرچشمه های رادیوی راک کلاسیک</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span> <br /> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرچشمه قالب راک</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کلاسیک برای رادیو را میتوان تا دوران گروه بیتلز و آلبوم پیشروی آنها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Sgt. Pepper s Lonely Hearts Club Band </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پیگیری کرد. این آلبوم - به خصوص با صعود تدریجی برنامه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رادیویی روی موج</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> FM - </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسیر چندین قالب موسیقی راک اند رول را برای همیشه تغییر داد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زیرا برای پخش این آلبوم بین رادیوهای</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> AM </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> FM </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رقابتی ایجاد شده بود و از آنجایی که</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Sgt. Pepper </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هیچ تک ترانه ای منتشر نکرده بود، ترانه های مختلفی از آلبوم توسط</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایستگاهها پخش میشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span></p> text/html 2007-10-27T00:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد روزهای خوب رادیو... http://shenidani.mihanblog.com/post/151 <font size="3"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">رادیو ، رسانه قدیمی و جذاب ، كه اینك بخشی از تاریخ تحولات بشری ایست در ایران به مرحله مهمی رسیده .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مخاطب حال حاضر رادیو با دریایی از اطلاعات جذاب و شنیدنی مواجه شده است .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">امروز شنونده با اعتماد بیشتری به سخنان گویندگان گوش می سپارد و بخش زیادی از رفتارهای خود را با جریان هایی که  رادیو می سازد تطبیق و اصلاح می كند .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فصل خوب رادیو مرا به دوران تولد و توجه مخاطبان اروپایی به رادیو انداخت و تصویری از آن دوران در ذهنم حك شد ببینید: <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"></span></span></p><p /><p>                                                         </p><p align="center"><img style="WIDTH: 363px; HEIGHT: 396px" height="396" hspace="0" src="http://radiogreenwich.com/escuchar-radio.jpg" width="363" align="baseline" border="0" /></p></font> text/html 2007-10-22T21:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد پنجاهمین چین بر پیشانی رادیو چین! http://shenidani.mihanblog.com/post/150 <p align="center"><img hspace="0" src="http://persian.cri.cn/mmsource/images/2007/07/11/0711-1.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center" /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس بخش فارسی رادیو بین‌المللی چین روز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سه‌شنبه با حضور دهها نفر از استادان و دانشجویان زبان فارسی و سفیر و كاركنان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پكن برگزار شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گزارش خبرنگار ایرنا،دراین مراسم دكتر &quot; جواد منصوری &quot; سفیر ایران در چین در</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سخنانی،آمادگی سفارت ایران در پكن را برای همكاری با بخش فارسی رادیو بین‌المللی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">چین با هدف ارتقای محتوای برنامه‌های این بخش اعلام كرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منصوری با بیان این مطلب كه&quot; صدای بخش فارسی رادیو بین‌المللی چین برای ملت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایران ناآشنا نیست &quot;به دست اندركاران این رادیو توصیه كرد تا علاوه بر تقویت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بخش‌های خبری و تفسیر،به‌انعكاس ادبیات ایران و نقش آن در طول تاریخ توجه بیشتری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">كنند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سفیر ایران در چین گفت : &quot; البته متقابلا انعكاس هرچه بیشتر ادبیات چین نیز با</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">استقبال مردم ایران بخصوص جوانان و نوجوانان روبرو خواهدشد.&quot; وی گفت :&quot; ایران از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منابع طبیعی كه برای همه مردم چین بویژه بازرگانان و صاحبان صنایع جذابیت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دارد،برخورداراست وچین نیز می‌تواند در توسعه صنعتی و آبادانی ایران نقش بیشتری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایفا كند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>.&quot; </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منصوری همچنین نقش بخش فارسی رادیو بین‌المللی چین را در آشنایی دو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ملت ایران و چین با فرهنگ و تمدن یكدیگر مهم دانست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این مراسم همچنین پیام &quot; اسماعیل آمات &quot; معاون مجلس نمایندگان خلق چین قرائت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون مجلس نمایندگان خلق چین در این پیام ابراز امیدواری كرد : روابط</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایران‌وچین گسترش بیشتری یابد و فعالیت‌های بخش فارسی رادیو بین‌المللی چین نیز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ارتقا یابد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این آیین &quot; شیا جی شوان &quot; معاون رییس رادیو بین‌المللی چین نیز در سخنانی با</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بیان گزارشی از فعالیت‌های این رسانه خبری ، گفت : از میان </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><font face="Times New Roman">‪</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۳۸</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بخش مختلف در رادیو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بین‌المللی چین ، بخش فارسی از اهمیت بسزایی برخوردار است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی گفت:مخاطبان فارسی زبان پایگاه‌اینترنتی رادیو بین‌المللی چین ماهانه به‌طور</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">میانگین حدود </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><font face="Times New Roman">‪</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۱۵۰</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هزار صفحه خبر و گزارش را مورد مطالعه قرارمی‌دهند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یادآور می‌شود، بخش فارسی رادیو بین‌المللی چین </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><font face="Times New Roman">‪</font></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اكتبر سال </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><font face="Times New Roman">‪</font></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۱۹۵۷</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">میلادی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">فعالیت خود را آغاز كرد و در حال حاضر برنامه‌های این بخش دركشورهای ایران</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">افغانستان و تاجیكستان قابل دریافت است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><a href="http://persian.cri.cn/1/2007/10/23/1@74213.htm">منبع</a></span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /> text/html 2007-10-21T23:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد رادیو و دین http://shenidani.mihanblog.com/post/149 <p align="center"><img style="WIDTH: 413px; HEIGHT: 295px" height="295" hspace="0" src="http://64.40.99.49/Multimedia/pics/1386/2/Tv/26.jpg" width="413" align="baseline" border="0" /></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خوشبختانه رادیو روزهای پر باری رو پشت سر میگذاره هنوز از افتتاح رادیو تجارت بیست و چهار ساعت نگذشته همایش چشمگیر‍ &quot; رادیو و دین &quot;، برگزار میشه نكات ذكر شده معاون صدا در این خصوص جالب توجهه برای چكیده این مطالب رو براتون درج كردم. همچنین خبرهای دیگری هم از این همایش هست که در براتون قید کردم</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff9900"><a href="http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1019773&Lang=P">دکتر حسن خجسته:«خطابه و منبر» تا كاركرد دینی «رسانه‌های مدرن»</a></font></span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><a href="http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1019807&Lang=P"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff9900"><b>رسانه‌یی شدن دین غیرقابل اندازه‌گیری و غیراختیاری است <br />گزارشی از سخنان موسوی‌مهر، حسین بشیر و ناصر باهنر</b></font></a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><a href="http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1019807&Lang=P">گالری عکس</a></span></b><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font size="2"></font></span></b></p><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p> text/html 2007-10-21T23:40:00+01:00 shenidani.mihanblog.com شاهد دانلود موسیقی متن سریال جواهری در قصر http://shenidani.mihanblog.com/post/148 <p align="center"><font size="3"><img style="WIDTH: 406px; HEIGHT: 293px" height="293" hspace="0" src="http://farm1.static.flickr.com/227/468751035_44897641a2.jpg" width="406" align="baseline" border="0" /></font></p><font size="3"><font color="#dddddd" size="2"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دوستان خوبم از خوشبختم كه بخش موسیقی متن برنامه های صوتی و تصویری مورد اقبال شما قرار گرفته برای احترام به نظر شما موسیقی متن سریال جواهری در قصر رو برای شما مهیا كردم .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لازم به ذكر است موسیقی متن سریال متعلق به آقای<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><a href="http://recital.blogfa.com/post-269.aspx">Klley Chen</a></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> است و در سال 2004ساخته شده است. </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در ضمن مشکل دانلود موسیقی هم حل شد بخشهای مختلف موسیقی این سریال رو تقدیمتون می کنم </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 27pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: yellow; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">   <a href="http://forum.siscenter.com/-t15625.html?s=1b4567b0fd917fe72edcd35f4374defd&amp;p=108316">  </a></span></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #dddddd; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><a href="http://forum.siscenter.com/-t15625.html?s=1b4567b0fd917fe72edcd35f4374defd&amp;p=108316">دانلود موسیقی</a> </span></span></p><p /><p><a href="http://www.4shared.com/file/26163319/44270e65/Yun_Bap__wwwiransoundtrackcom_1.html?dirPwdVerified=2f4a9a40"><span lang="FA" style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"></span></a></p><p /><p align="center" /><p align="center" /><p align="center"><font color="#ffff00"></font></p></font></font>